Home Berichte Archiv - Artikel ab 2013/14 Projekt »Rastem s knjigo«

Projekt »Rastem s knjigo«

Društvo Bralna značka iz Slovenije je učencem 3. razreda naše Alpsko-jadranske gimnazije, ki obiskujejo pouk slovenščine, podarilo knjigo Franceta Prešerna: Zdravljica. V knjigi so slovenska himna in zelo zanimive ilustracije.
Bralno značko sta leta 1961 na Prevaljah ustanovila pisatelj in ravnatelj Leopold Suhodolčan ter učitelj slovenščine Stanko Kotnik. Priljubljena bralna akcija je letos v 55. sezoni.
Učenci višje stopnje bodo prejeli knjigo Odprava zelenega zmaja. Das Projekt »Ich wachse mit dem Buch«
Die SchülerInnen der 3. Klasse des Alpen-Adria-Gymnasiums, die den Slowenischunterricht besuchen, haben vom Verein »Leseabzeichen« aus Slowenien ein Buch (France Prešeren: Zdravljica) bekommen. Im Buch sind die Nationalhymne und sehr schöne Illustrationen.

Die Aktion »Leseabzeichen – Bralna značka« initiierten der Schriftsteller und Direktor Leopold Suhodolčan und der Lehrer Stanko Kotnik aus Prevalje. Die beliebte Leseaktion ist heuer in der 55. Saison.
Die SchülerInnen, die den Slowenischunterricht in der 5., 6., 7. und 8. Klassen besuchen, werden auch ein slowenisches Buch bekommen.  Mateja Rihter
Home Berichte Archiv - Artikel ab 2013/14 Projekt »Rastem s knjigo«